1. Contul meu
  2. Magazine Noriel
  3. Contact
Cosul este gol

REGULAMENT OFICIAL

Prezentul regulament are scopul de a informa potentialii participanti cu privire la organizarea si desfasurarea tombolei "Premii Cool Machines!"


SECTIUNEA 1 - ORGANIZATORUL TOMBOLEI SI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

Organizatorul tombolei promotionale "Premii Cool Machines! ("Tombola") este SC Intertoy Zone SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Caminului, nr. 6, Sector 2, inscrisa la Registrul Comertului sub nr: J40/2044/2008, cod fiscal RO 23225576, avand contul RO05RZBR0000060013666536, agentia Iancului, Raiffeisen Bank, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 16947, denumita in continuare "Organizator" sau "Operator". Participantii la Tombola sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Tombolei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulamentul). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu anuntarea in timp util a publicului.

Campania reprezinta o loterie publicitara in sensul Ordonantei 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.


SECTIUNEA 2 - LOCUL SI DURATA DESFASURARII TOMBOLEI

Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in cadrul magazinului Online Noriel, la www.noriel.ro, incepand cu data de 1 Noiembrie 2017 si se finalizeaza la data de 15 Noiembrie 2017.


SECTIUNEA 3 - PRODUSE PARTICIPANTE. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Tombola vor participa toate produsele Cool Machines ("Produsul" / "Produsele") comercializate de catre Organizator in Magazinul online Noriel www.noriel.ro si achizionate de orice persoana, in cantitate de minim un produs, conform facturii.

La Tombola pot participa toate persoanele (parintii, tutorii si reprezentantii legali in numele copiilor lor), cu domiciliul/resedinta in Romania, (denumiti in continuare Participanti), cu exceptia angajatilor si copiilor angajatilor Organizatorului, ai magazinelor Noriel si ai tertilor imputerniciti de catre acestia in legatura cu derularea Tombolei. Aceeasi interdictie se aplica si rudelor de gradul I si sotilor respectivilor angajati.

Participarea la Tombola se va face numai cu acordul parintelui/tutorelui/reprezentantului legal al acestuia exprimat prin semnarea procesului verbal de primire a premiului.


SECTIUNEA 4 - MODUL DE PARTICIPARE LA TOMBOLA

La Tombola vor participa toti cei care achizitioneaza cel putin un Produs participant. Inscrierea se va face automat, pe baza facturii de achizitie a Produsului care se pune la dispozitia potentialilor Participanti la achizitionarea a cel putin unui Produs participant din magazinul online Noriel www.noriel.ro.

Participantilor la Tombola nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii Produsului/Produselor.


SECTIUNEA 5 - PREMIUL

In cadrul Tombolei se vor oferi 3 premii ("Premiile"), in valoare totala de 477 lei:

Krom Kendamas Krom x Chari & Co Maple - Baseball Light blue Kendama - 1 buc
Krom Kendamas Krom x Chari & Co Maple - Hot Dog Ketchup - 1 buc
Krom Kendamas Krom x Chari & Co Maple - Hot Dog Mustard - 1 buc


SECTIUNEA 6 - PROCEDURA DE DESEMNARE A CASTIGATORULUI

1.Stabilirea castigatorilor premiilor are loc prin tragere la sorti electronica, efectuata in prezenta unei comisii formata din urmatoarele persoane: un reprezentant al Organizatorului si un consultant tehnic, denumita in continuare "Comisia".
2. Tragerea la sorti a castigatorului.
Castigatorul este extras in functie de numarul facturii, folosind serivicul www.random.org, la tragerea la sorti organizata in data de 30 Noiembriee 2017.
Pentru fiecare castigator selectat prin tragere la sorti, se vor extrage suplimentar rezerve, conform prevederilor prezentului articol, pentru situatia in care persoana castigatoare nu poate fi contactata, refuza premiul ori nu se prezinta in termen pentru ridicarea acestuia.
Reprezentantul Organizatorului va contacta telefonic reprezentantul legal al castigatorului desemnat prin tragere la sorti sau prin e-mail, conform datelor inscrise pe factura, pentru a se stabili daca sunt indeplinite conditiile prevazute de Regulament.


SECTIUNEA 7 - ACORDAREA PREMIULUI

Premiile vor fi expediate prin curier la adresa mentionata de castigator cu ocazia contactarii telefonice, ulterior procesului de validare, in termen de 30 zile lucratoare de la data validarii sau se pot ridica de catre castigatori de la sediul Noriel. Intrarea in posesia premiilor se va face prin proces verbal de predare primire.

Reprezentantul legal al castigatorului se va prezenta in termen de maximum 14 zile calendaristice de la data validarii, in vederea ridicarii Premiului. Neridicarea premiului in interiorul acestui termen echivaleaza cu renuntarea la acesta.

Numele castigatorului Tombolei va fi facut public, fiind disponibil la sediul Organizatorului, pe site-ul www.noriel.ro si putand fi solicitat, la cerere, gratuit, de catre Participanti la adresa si numarul de telefon mentionate la Sectiunea 1 a Regulamentului.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia Premiului), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului.
In conditiile in care Premiul nu poate fi acordat castigatorilor nominalizati pe talonul castigator si talonul de rezerva, procedura de desemnare a castigatorului se va putea relua pentru o singura data, cel tarziu pana la data de 31.12.2017. In cazul in care Premiul nu va putea fi acordat, dupa derularea acestei din urma proceduri de desemnare a castigatorului, Premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.


SECTIUNEA 8 - PREVEDERI GENERALE
Prin participarea la Tombola, toti participantii si eventualul castigator sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a Participantilor si a eventualului castigator.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului.
Castigatorul va adresa Organizatorului orice solicitari de informatii sau detalii necesare luarii in primire a Premiului, numai prin intermediul reprezentantului legal/parintelui/tutorelui. De asemenea Organizatorul va purta orice corespondenta legata de predarea Premiului numai prin intermediul reprezentantului legal/parintelui/tutorelui castigatorului.


SECTIUNEA 9 - CONFIDENTIALITATEA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Prin participarea la Tombola, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora.

Potrivit prevederilor legii, anuntarea castigatorului si a Premiului este un eveniment public. Participarea la Tombola constituie acordul castigatorului privind faptul ca numele sau si Premiul obtinut va fi facut public potrivit legislatiei romane in vigoare.

Datele personale privind numele castigatorilor vor fi utilizate pentru anuntarea publica a castigatorilor despre rezultatele extragerii la sorti.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru transmiterea de materiale publicitare, informari cu ultimele noutati, cu privire la concursuri/tombole si promotii initiate si oferite de Organizator si/sau pentru intocmirea de evidente statistice, daca participantul a consimtit in acest sens.

Organizatorul asigura tuturor participantilor respectarea drepturilor legale recunoscute prin Legea nr. 677/2001, dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor personale care ii privesc si dreptul de a solicita stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata in atentia Intertoy Zone SRL, la adresa Bucuresti, Str. Caminului nr 6, Sector 2.


SECTIUNEA 10 - TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Tombolei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau ale altor obligatii financiare legate de Premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Tombolei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.


SECTIUNEA 11 - INCETAREA TOMBOLEI

Campania poate inceta inainte de termenul stabilit numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Tombola.


SECTIUNEA 12 - LITIGII SI RECLAMATII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

Orice reclamatii privind modul de desfasurare a tombolei pot fi inaintate in scris Organizatorului la adresa mentionata in cadrul Sectiunii 1 a regulamentului, transmise prin posta la urmatoarea adresa: Bucuresti, Str. Caminului nr. 6, Sector 2, in atentia Departamentului Online.

Prin participarea la Tombola, Participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

 

Organizatorul
S.C. Intertoy Zone S.R.L.

 


Castigatorii consursului sunt: