1. Contul meu
  2. Magazine Noriel
  3. Contact
Cosul este gol

Regulament Campanie - 20% reduceri de vacanta

 

Prezentul regulament are scopul de a informa potentialii participanti cu privire la organizarea si desfasurarea  campaniei "- 20% reduceri de vacanta"

 

SECTIUNEA 1. - Organizatorul si Regulamentul oficial al campaniei

Organizatorul campaniei promotionale "- 20% reduceri de vacanta" este SC Intertoy Zone SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Caminului, nr 6, Sector 2, inscrisa la Registrul Comertului sub nr: J40/2044/2008 cod fiscal RO 23225576, avand contul RO05RZBR0000060013666536 deschis la sucursala Bucuresti ag. Grant, a bancii Raiffeisen Bank, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 16947, denumita in continuare "Organizator" sau "Operator".

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare Regulamentul). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu anuntarea in timp util a publicului.

Campania reprezinta o campanie promotionala in sensul Ordonantei 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata. 

 

SECTIUNEA 2. - Locul si durata desfasurarii campaniei

Campania se va desfasura pe teritoriul Romaniei, in cadrul magazinelor Noriel si pe www.noriel.ro conform cu Anexa 1 a regulamentului in perioada 17 - 18 iunie 2017.

 

SECTIUNEA 3. - Produse participante. Dreptul de participare

La Campanie vor participa toate produsele din categoria jucarii comercializate cu exceptia produselor deja reduse sau care fac parte dintr-o alta campanie promotionala, de catre Organizator in Magazinele Noriel si pe www.noriel.ro si conform cu anexa 1 (denumite in continuare magazinele participante). 

La Campanie pot participa toate persoanele (parintii, tutorii si reprezentantii legali in numele copiilor lor), cu domiciliul/ resedinta in Romania (denumiti in continuare Participanti), cu exceptia angajatilor si copiilor angajatilor Organizatorului, ai magazinelor Noriel si ai tertilor imputerniciti de catre acestia in legatura cu derularea Campaniei. Aceeasi interdictie se aplica si rudelor de gradul I si sotilor respectivilor angajati.

 

SECTIUNEA 4. - Modul de desfasurare al campaniei promotionale

Campania  "- 20% reduceri de vacanta" se va desfasura in Magazinele Noriel conform cu anexa 1 (denumite in continuare magazinele participante) si pe www.noriel.ro la achizitionarea articolelor reduse din categoria jucarii connform cu anexa 2 (denumite in continuare produsele participante) astfel: 

 

 

SECTIUNEA 5. - Modalitati de identificare si cumparare

O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul acestei promotii daca produsele indeplinesc conditiile prevazute de prezentul regulament.
La Campanie vor participa toate produsele din categoria jucarii.

 

SECTIUNEA 6. - Prevederi legale

Prin participarea la campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiului.

 

SECTIUNEA 7. - Litigii si reclamatii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

Orice reclamatii privind modul de desfasurare a campanii pot fi inaintate in scris Organizatorului la adresa mentionata in cadrul Sectiunii 1 a regulamentului, transmise prin posta la urmatoarea adresa: Bucuresti, Str. Caminului nr. 6, Sector 2, in atentia Departamentului Marketing.

Prin participarea la campanie, Participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.

 

 

 MAGAZINELE PARTICIPANTE

 

Oras

Magazin

Alba Iulia

Alba Mall

Arad

Arad Atrium

Botosani

Botosani Uvertura

Brasov

Brasov Carrefour

Brasov

Brasov Coresi

Bucuresti

Bucuresti Mega Mall

Bucuresti

Bucuresti Veranda

Bucuresti

Bucuresti Vulcan

Constanta

Constanta Citypark

Constanta

Constanta Maritimo

Iasi

Iasi Palas

Piatra Neamt

Piatra Neamt Shopping City

Ploiesti

Ploiesti Shopping City

Sibiu

Sibiu Shopping City

Targu Mures

Targu Mures Promenada

Timisoara

Timisoara Iulius

Timisoara

Timisoara Shopping City

Valcea

Valcea River Plaza

  

 

 

 

Organizatorul

S.C. Intertoy Zone S.R.L.

Cosmin Ulmean