Termeni si conditii


DEFINIȚII ȘI TERMENI

În cuprinsul prezentului document, termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă, altfel, înțelesurile specificate mai jos:

Noriel - societatea Intertoy Zone S.R.L., cu sediul în București, str. Căminului 6, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului Bucuresti sub nr. J40/2044/2008 și având Codul Unic de Inregistrare 23225576. Pentru orice informații, ne puteți contacta în scris la această adresă, în atenția departamentului Relații Clienți.

Mărci înregistrate - mărcile înregistrate ale grupului Noriel., cum ar fi, dar fără a se limita la, denumirea Noriel.

Site - Site-ul aparținând Intertoy Zone S.R.L., care se află la adresa www.noriel.ro, prin intermediul caruia Utilizatorul are acces la informații privind serviciile și produsele oferite de către Intertoy Zone S.R.L.

Utilizator - persoana care acceseaza Site-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și Condițiile prezentului Site, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare; Cont - secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă, care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client / Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.)

Comanda - documentul electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Contract - o comandă confirmată de către Noriel, prin care Noriel este de acord să livreze Clientului produse, iar Clientul este de acord să efectueze plata acestora, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Bunuri și servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului, ca urmare a Contractului încheiat. Campanie - acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător. Review - o evaluare scrisa de către deținătorul/ beneficiarul unui produs/ serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și a capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Informațiile publicate pe Site sunt informații de interes general despre Noriel, produsele comercializate de acesta, ale partenerilor săi, cât și alte informații considerate de Noriel ca fiind de interes pentru Utilizatori. Noriel este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Site-ului. Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Noriel și ale terților, prevăzute de legislația în vigoare.

RASPUNDERE

Noriel nu este si nu poate fi facut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informatiilor publicate sau mentinute pe site, care nu se datoreaza culpei sale. Utilizatorii pot gasi informatii detaliate in reteaua magazinelor Noriel.

Preturile produselor de pe acest site sunt informative si pot suferi modificari neanuntate. Promotiile prezentate pe site sunt valabile in perioada de timp mentionata / in cazul in care nu se mentioneaza o perioada de timp, acestea sunt valabile in limitele stocurilor disponibile.

Preturile afisate pe site nu sunt identice cu cele din reteaua magazinelor Noriel, astfel ca pot aparea diferente intre pretul produsului afisat pe site si cel afisat in reteaua magazinelor Noriel. Toate produsele prezentate pe acest site sunt disponibile in limita stocului fizic disponibil.

Noriel isi rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informatie de pe site.

Orice problema cauzata de produsele si serviciile prezentate pe site se va solutiona pe cale amiabila in termen de 30 zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre utilizator.

Noriel nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor. Noriel nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii Site-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea de accesare anumitor link-uri publicate pe site.

CONFIDENTIALITATE

Compania va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilor privind situatia contului de pe site-ul www.noriel.ro, privind evolutia si starea comenzilor, precum si pentru evaluarea produselor si serviciilor oferite. Noriel poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Noriel se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti, cu excepția obligațiilor legale.

Noriel nu promoveaza spam-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.noriel.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

In cazul optarii pentru plata online, procesarea datelor de card se face pe serverele Banca Transilvania/Romcard, Alpha Bank, BCR, BRD Finance, Raiffesein, ING, iar Noriel nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Intertoy Zone SRL prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile asupra datelor cu caracter personal prin transmiterea unui e-mail la adresa: customer@noriel.ro; în scris, la adresa: București, st. Căminului nr 6, sector 2; telefonic: 021/405.06.09.

Noriel prelucreaza urmatoarele date: nume, prenume, e-mail, telefon, adresa, data nastere copil, sex copil. In cazuri exceptionale, doar în situațiile impuse de lege, Noriel va prelucra datele personale cuprinse în C.I., și le va utiliza în scopuri precis menționate de legislația relevantă, și în scopuri statistice.

Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal:


Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal Noriel este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale.


Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal, de către Noriel, se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate. Noriel colecteaza date personale in scopuri de marketing si publicitate, statistica, obligatii legale.


Confidentialitatea: Regulamentul intern de organizare si functionare al institutiei contine reglementari cu privire la confidentialitatea informatiilor.


Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter persona va fi făcută respenctânf dispozițiile Legii 677/2001.


Informarea: Informarea persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor lor personale.


Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate.


Securitatea: Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

DREPTUL DE RETRAGERE

Conform legislatiei in vigoare O.U.G. 34/2014, renuntarea la cumparare este aplicabila doar clientilor persoane fizice. Potrivit OUG nr 34/2014, perioada de renuntare la un Serviciu expira in termen de 14 zile de la data in care Cumparatorul intra in posesia fizica a Bunului achizitionat

Pentru a isi exercita dreptul de retragere, Clientul trebuie sa informeze Departamentul Relatii Clienti folosind formularul de contact cu privire la decizia de retragere din Contract, fara invocarea unui motiv, utilizand o declaratie neechivoca transmisa prin e-mail. In acest scop, puteti folosi acest model de cerere de retragere, folosirea lui nu este insa obligatorie.

Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat, pe cat posibil in ambalajul original cu toate accesoriile, cu toate etichetele aferente produsului si documentele care l-au insotit.

Daca produsele sunt returnate intr-o stare in care nu mai pot fi vandute ca noi, Noriel isi rezerva dreptul de a solicita o diminuare a valorii produsului pentru readucerea in stadiul initial (daca este posibil) sau pentru a acoperi diferenta de pret rezultata din vanzarea produselor ca second-hand sau, la optiunea clientului, ii vom reexpedia produsele, pe cheltuiala acestuia.

In cazul in care Clientul solicita retragerea din Contract, in cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au insotit produsul respectiv.

Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client, iar rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mult 14 zile lucratoare de la data primirii dovezii ca produsul a fost returnat, astfel:

- pentru Comenzile achitate cu Card Online prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;

- pentru Comenzile achitate cu Ramburs prin virament bancar, intr-un cont bancar ale carui date vor fi puse la dispozitie de catre client.

FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGISLATIA APLICABILA

Lege nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora

Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor

Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private

Ordonanta nr. 130 (r1) din 31/08/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta