Termeni si conditii


DEFINITII SI TERMENI

In cuprinsul prezentului documente, termeni folositi cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos:

Noriel - reprezinta societatea Intertoy Zone S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Caminului 6, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/2044/2008 si avand Codul Unic de Inregistrare 23225576.

Marci inregistrate - reprezinta marcile inregistrate ale Intertoy Zone S.R.L., cum ar fi, dar fara a se limita la denumirea Noriel.

Site - reprezinta Site-ul apartinand Intertoy Zone S.R.L., care se afla la adresa www.noriel.ro, prin intermediul caruia Utilizatorul are acces la informatii privind serviciile si produsele oferite de catre Intertoy Zone S.R.L. in reteaua magazinelor Noriel.

Utilizator - reprezinta persoana care acceseaza Site-ul, in scopuri private sau profesionale si care a acceptat Termenii si Conditiile prezentului Site, indeplinind in acest sens toate cerintele procesului de inregistrare;

Cont - reprezinta sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Client / Cumparator si istoricul Cumparatorului in Site (Comenzi, facturi fiscale, garantii Bunuri, etc.)

Comanda - reprezinta documentul electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator, prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site.

Contract - reprezinta o comanda confirmata de catre Noriel, prin care Noriel este de acord sa livreze Clientului produse, iar Clientul este de acord sa efectueze plata acestora. Este actul incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului.

Bunuri si servicii - reprezinta orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Cumparatorului, ca urmare a Contractului incheiat.

Campanie - actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.

Review - reprezinta o evaluare scrisa de catre detinatorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactata pe baza experientei personale si capacitatii acestuia de a realiza comentarii calitative si de a spune daca produsul sau serviciul respecta sau nu specificatiile mentionate de catre producator.

Informatiile publicate pe Site sunt informatii de interes general despre Noriel, produsele comercializate de acesta, ale partenerilor sai, cat si alte informatii considerate de Noriel ca fiind de interes pentru Utilizatori. Noriel este detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra Site-ului. Utilizatorul are obligatia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuala ale Noriel si ale tertilor, prevazute de legislatia in vigoare.


RASPUNDERE

Noriel nu este si nu poate fi facut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informatiilor publicate sau mentinute pe site, care nu se datoreaza culpei sale. Utilizatorii pot gasi informatii detaliate in reteaua magazinelor Noriel.

Preturile produselor de pe acest site sunt informative si pot suferi modificari neanuntate. Promotiile prezentate pe site sunt valabile in perioada de timp mentionata / in cazul in care nu se mentioneaza o perioada de timp, acestea sunt valabile in limitele stocurilor disponibile. Preturile afisate pe site nu sunt identice cu cele din reteaua magazinelor Noriel, astfel ca pot aparea diferente intre pretul produsului afisat pe site si cel afisat in reteaua magazinelor Noriel. Toate produsele prezentate pe acest site sunt disponibile in limita stocului fizic disponibil.

Noriel isi rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informatie de pe site.

Orice problema cauzata de produsele si serviciile prezentate pe site se va solutiona pe cale amiabila in termen de 30 zile lucratoare de la data sesizarii in scris a problemelor, de catre utilizator.

Noriel nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli sau alte raspunderi, in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor. Noriel nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii Site-ului precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea accesare anumitor link-uri publicate pe site.


CONFIDENTIALITATE

Noriel se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.

Compania va retine datele personale si le va folosi in scopul informarii utilizatorilor privind situatia contului de pe site-ul www.noriel.ro , privind evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite. Noriel poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Noriel nu promoveaza spam-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.noriel.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.

In cazul optarii pentru plata online, procesarea datelor de card se face pe serverele Banca Transilvania/Romcard, Alpha Bank, BCR, BRD Finance, Raiffesein, ING, iar Noriel nu solicita si nu stocheaza nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra.


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Intertoy Zone SRL prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Principii ale prelucrarii datelor cu caracter personal:

  • Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
  • Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale
  • Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate
  • Confidentialitatea: Regulamentul intern de organizare si functionare al institutiei contine reglementari cu privire la confidentialitatea informatiilor
  • Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare
  • Informarea: Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate
  • Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate
  • Securitatea: Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate


DREPTUL DE RETRAGERE

Conform legislatiei in vigoare O.U.G. 34/2014, renuntarea la cumparare este aplicabila doar clientilor persoane fizice. Potrivit OUG nr 34/2014, perioada de renuntare la un Serviciu expira in termen de 14 zile de la data in care Cumparatorul intra in posesia fizica a Bunului achizitionat

Pentru a isi exercita dreptul de retragere, Clientul trebuie sa informeze Departamentul Relatii Clienti folosind formularul de contact cu privire la decizia de retragere din Contract, fara invocarea unui motiv, utilizand o declaratie neechivoca transmisa prin e-mail. In acest scop, puteti folosi acest model de cerere de retragere, folosirea lui nu este insa obligatorie.

Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (pe cat posibil in ambalajul original cu toate accesoriile, cu toate etichetele aferente produsului si documentele care l-au insotit).

Daca produsele sunt returnate intr-o stare in care nu mai pot fi vandute ca si noi, Noriel isi rezerva dreptul de a solicita o diminuare a valorii produsului pentru readucerea in stadiul initial (daca este posibil) sau pentru a acoperi diferenta de pret rezultata din vanzarea produselor ca second-hand sau, la optiunea clientului, ii vom reexpedia produsele, pe cheltuiala acestuia.

In cazul in care Clientul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au insotit produsul respectiv.

Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mult 14 zile lucratoare de la data primirii dovezii ca produsul a fost returnat, astfel:

  • pentru Comenzile achitate cu Card Online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata
  • pentru Comenzile achitate cu Ramburs -> prin virament bancar, intr-un cont bancar ale carui date vor fi puse la dispozitie de catre client.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, Intertoy Zone SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai in scopul monitorizarii/securitatii persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice/private, datele personale care ii sunt furnizate.


FORTA MAJORA

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.


LEGISLATIA APLICABILA